Die mees koste-effektiewe manier om jou boorgat en tenk met ‘n lisensie vrye...This email was sent to you because you are a current customer of Loskop Radio or, you have made an enquiry through email or the website. If you don't want to receive such emails in the future please unsubscribe here.

Geoutomatiseerde Tenk en Boorgat Stelsel

Automated Tank and Borehole System


Loskop Radio Newsletter

Geoutomatiseerde Tenk en Boorgat Stelsel / Automated Tank and Borehole System

 

Dear Subscriber,

Die mees koste-effektiewe manier om jou boorgat en tenk met ‘n lisensie vrye radiostelsel vol water te hou tot en met 5 kilometer vêr.
 

Die stelsel bestaan uit ‘n radio eenheid wat by die tenk geinstalleer word met twee “float switch” skakelaars wat op sy beurt ‘n "Start of Stop" sein na die eenheid wat by die boorgat geinstalleer word.
Koste beloop vanaf R 10 000.00 vir die kort afstand (1km) tot en met R 14 000.00 vir die lang afstand (5km) stelsel. *Die vermelde pryse is eksklusief BTW.The most cost-effective way to keep your borehole and tank with a license-free radio system full of water up to 5 kilometres away.

The system consists of a radio unit that is installed at the tank with two float switch switches that in turn send a start or stop signal to the unit that is installed at the borehole.
Costs range from R 10 000.00 for the short distance (1km) to R 14 000.00 VAT Incl. for the long distance (5km) system. *Prices quoted are exlcusive of VAT.

 

Kontak ons ​​vir meer inligting | Contact us for more information
info@loskopradio.co.za | 013 262 5188